Ramowy rozkład dnia

I. Ranek

07.00 – 08.15   – Schodzenie się dzieci, praca indywidualna z dziećmi.
08.15 – 08.20   – Ćwiczenia poranne.
08.20 – 08.30   – Przygotowanie do posiłku
08.30 – 09.00   – Śniadanie.

II. Zajęcia przedpołudniowe

09.00 – 09.30  – I zajęcie obowiązkowe.
09.30 – 09.45  – Zabawa ruchowa.
09.45 – 10.15 –  Zabawy dowolne.
10.15 – 10.45  – II zajęcie obowiązkowe.
10.45 – 11.00  – Przygotowanie do posiłku
12.00- 12.30 –     II danie + owoc
12.30 – 14.45  – Pobyt na świeżym powietrzu/ odpoczynek młodszych dzieci

III.   Zajęcia popołudniowe
14.45 – 15.00  – Przygotowanie do posiłku
15:00 – 15:30 – Zupa +podwieczorek
15.30 – 16.00  – Relaks po posiłku, zajęcia dodatkowe.
16.00 – 17.30  – Pobyt na świeżym powietrzu/zabawa w kącikach zainteresowań/
zabawy dowolne, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci.