Poradnia psychologiczno – pedagogiczna

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Rodzicu!

Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko ma trudności z przyswajaniem nowej wiedzy, z wymową, jest bardzo ruchliwe lub zbyt wolne, czy też sprawia problemy wychowawcze i zachowuje się niezrozumiale, jest nieśmiałe, zamknięte w sobie oraz przejawia problemy w kontaktach z rówieśnikami zgłoś się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wielu specjalistów, między innymi LOGOPEDA I PSYCHOLOG są gotowi to wspierania rozwoju Tojego dziecka.

W jakim zakresie Poradnia udziela pomocy?

 

  • diagnozuje poziom rozwoju dziecka, jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości psychofizyczne oraz zaburzenia  rozwojowe i zachowania dysfunkcyjne
  • wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję rodziny
  • pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno wychowawczych
  • prowadzi diagnozę i terapię na wielu płaszczyznach rozwojowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dziecka

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 15 w Ursusie

ul. Dzieci Warszawy 42

tel.: (0-22) 6626109