Projekty

Projekt czytelniczy ,,Balbinka wkręca w czytanie”, dofinansowany
ze środków Ministerstwa Kultury,   Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025    

Projekt czytelniczy

Przedszkole nr 200 “Gąski Balbinki” zostało zakwalifikowane do projektu w ramach realizacji “Narodowego Progamu Rozwoju Czytelnictwa”.
Jako placówka otrzymaliśmy dofinansowanie na zwiększenie zbioru bibliotecznego.
Wszystkie informacje dotyczące programu zawarte są w Uchwale nr 69 Rady Misistrów NCRCz 2.0 na lata 2021-2025 oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.