Aktualności

Ogłoszenia

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU NR 200 "GĄSKI BALBINKI"

dnia 24.02.2020r. (poniedziałek)  od godz. 18:00 do godz. 19:00

– spotkanie z Radą Pedagogiczną i odpowiedzi na pytania rodziców

– oglądanie przedszkola

                                                                                      Zapraszamy.

 

                                         

 

                                                   

POCZTA DO ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA


 

W treści tematu   proszę wpisać:

– grupę

– imię i nazwisko dziecka

– okres nieobecności
 

Nieobecność zgłaszamy najpóźniej do godz. 9:00 danego dnia.

Dane podane w temacie usprawnią odczytywanie wiadomości.

 

 

Numery telefonów do przedszkola:

(22) 277-21-20– Dyrektor placówki

(22) 277-21-17-  Z-ca Dyrektora

(22) 277-21-19– Intendent

(22) 277-21-18– Sekretariat

 

 

Janusz Gałus

Inspektor Ochrony Danych

Przedszkola nr 200 „Gąski Balbinki”

02-495 Warszawa, ul. Balbinki 1