Aktualności

Ogłoszenia

 

Zebranie organizacyjne 
dla Rodziców dzieci przyjętych
w rekrutacji  na rok szkolny 2019/2020
do Przedszkola nr 200
„Gąski Balbinki”
28.05.2019r. godz. 17:00

 

 

POCZTA DO ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA


 

W treści tematu   proszę wpisać:

– grupę

– imię i nazwisko dziecka

– okres nieobecności
 

Nieobecność zgłaszamy najpóźniej do godz. 9:00 danego dnia.

Dane podane w temacie usprawnią odczytywanie wiadomości.

 

 

Numery telefonów do przedszkola:

(22) 277-21-20– Dyrektor placówki

(22) 277-21-17-  Z-ca Dyrektora

(22) 277-21-19– Intendent

(22) 277-21-18– Sekretariat

 

 

 

Projekt "Jutro idę do szkoły"

List od Głównego Inspektora Sanitarnego

Janusz Gałus

Inspektor Ochrony Danych

Przedszkola nr 200 „Gąski Balbinki”

02-495 Warszawa, ul. Balbinki 1