Prezydium

Skład osobowy Rady Rodziców na rok 2018/2019
 

Stokrotki:

Paulina Połeć

Paulina Gołaszewska

Ewelina Ozga

Tulipany:

Emilia Piotrowska

Edyta Kicińska

Marcin Ogłaza

Bratki:

Paulina Cieniuszek

Anna Twaróg

Natalia Lipska

Beata Gos

 

Różyczki:

Małgorzata Ragin- Szymanowska

Krzysztof Korzela

Izabela Pawelczyk

Fiołki:

Katarzyna Wasilewska- Gusta

Małgorzata Trzykowska- Rosiak

Marcin Maciąg

 

Koniczynki:

Edyta Rutkowska

Aleksandra Wiśniewska

Monika Andrzejczuk

 

Słoneczniki:

Klaudia Stępniewska

Judyta Drygaś

Martyna Grędziszewska

 

Maki:

Marta Wypijewska

Monika Ławnik

Ewelina Ryszkiewicz

 

Szafirki:

Gracjan Okupiński

Michał Kordalski

Karolina Wojtiuk

 

Niezapominajki:

Robert Malec

Monika Paczos

Michał Tuz

 

 

 

RADA RODZICÓW reprezentuje ogół rodziców, których pociechy uczęszczają do przedszkola.

Do zadań Rady Rodziców należą m.in.:

  • uczestniczenie w życiu przedszkola,
  • udział  w osiągnięciu lepszej jakości pracy przedszkola,
  • zaspokajanie potrzeb dzieci,
  • występowanie do Rady Pedagogicznej  oraz Dyrektora placówki z wnioskami i opiniami  na temat przedszkola
  • wspieranie działalności Przedszkola, która może gromadzić fundusze z dobrowolnych kwot rodziców oraz innych źródeł.


W regulaminie Rady Rodziców jest określony sposób wydatkowania pieniędzy.

Rada Rodziców wybiera przewodniczącego Rady oraz działa  na podstawie regulaminu działalności uchwalonym przez siebie. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

W trakcie posiedzenia Rady Rodziców  Dyrektor placówki może zawrzeć głos doradczy. Do udziału w posiedzeniu mogą być także zaproszone osoby przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Rodziców, inne osoby-  w charakterze doradczym.