Ramowy rozkład dnia

I. Ranek

06.30 – 08.15   – Schodzenie się dzieci, praca indywidualna z dziećmi.
08.15 – 08.20   – Ćwiczenia poranne.
08.20 – 08.30   – Przygotowanie do śniadania.
08.30 – 09.00   – Śniadanie.

II. Zajęcia przedpołudniowe

09.00 – 09.30  – I zajęcie obowiązkowe.
09.30 – 09.45  – Zabawa ruchowa.
09.45 – 10.15 –  Zabawy dowolne.
10.15 – 10.45  – II zajęcie obowiązkowe.
10.45 – 11.00  – Przygotowanie do zupy.
11.00 – 11.30  – Zupa
11.30 – 13.15  – Pobyt na świeżym powietrzu.
13.15 – 13.30  – Przygotowanie do obiadu
13:30 – 14:00 – Obiad

III.   Zajęcia popołudniowe

14.00 – 14.30  – Relaks po obiedzie, zajęcia dodatkowe.
14.30 – 15.00  – Pobyt na świeżym powietrzu.
15.00 – 15.30  – Podwieczorek.
15.30 – 16.00  – Zabawa ruchowa.
16.00 – 18.00  – Zabawy dowolne, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci.