Specjaliści

Logopeda

Małgorzata Niewińska

godziny pracy w przedszkolu:
poniedziałek: 8:00-13:30
wtorek: 8:00-13:30
czwartek: 10:40-15:40

Justyna Musińska

poniedzkałek: 13:30-17:00
wtorek: 14:00- 16:30
środa: 8:00- 14:00

Jak wspierać rozwój mowy dziecka

Psycholog

Monika Zarzycka

godziny pracy w przedszkolu:
środa: 8:00-12:00
czwartek: 15:10-17:10

( konsultacje z rodzicami odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu)